Często zadajemy sobie pytanie: Czy to odpowiedni moment aby wyznać Jej/Jemu miłość? Czy to dobra chwila aby ją / jego pocałować? Czy teraz ją / jego przytulić? Kiedy się oświadczyć? Czy to już ten czas na…? Szczególnie na początku (a także na każdym etapie związku), jako para stajemy przed wieloma dylematami. Popadamy w błąd myślenia „czekania …